• photo5edit

  • photo3edit

  • photo2edit

Hoogbegaafd en leerproblemen

Bij hoogbegaafde kinderen kan het soms moeilijk zijn om te zien dat ze ook leerproblemen hebben, maar dit betekent niet dat ze er niet zijn!

Er zijn drie soorten groepen van kinderen met leerproblemen waarvan hun gebreken en/of hoogbegaafdheid vaak niet gezien worden:

  • Kinderen die gediagnosticeerd zijn als hoogbegaafd, maar die goed in staat zijn om hun leerproblemen te compenseren. Wanneer het werk moeilijker wordt, zullen ze wel meer problemen krijgen, maar die worden dan vaak toegeschreven aan een motivatiegebrek, laag zelfconcept of andere factoren.
  • Kinderen waarbij de leerproblemen zo ernstig zijn dat die wel opgemerkt worden, maar de hoogbegaafdheid juist niet. Deze kinderen krijgen wel remedial teaching op school, maar krijgen niet de ook nodige verrijking aangereikt voor de gebieden waar ze wel sterk in zijn.
  • Kinderen waarbij de leerproblemen en hoogbegaafdheid elkaar maskeren, zodat ze gemiddeld uit komen. Dit is waarschijnlijk de grootste groep kinderen. Zij krijgen dus ook geen extra hulp, terwijl ze eigenlijk meer kunnen dan ze laten zien. Zie hier de resultaten van een onderzoek over hoogbegaafdheid en dyslexie.

Een leerprobleem wordt vaak vastgesteld als een kind twee jaar achterloopt, maar hier wordt dan uitgegaan van een gemiddeld kind. Een hoogbegaafd kind wat ‘maar’ een half jaar achterloopt met de klas waar hij inzit, loopt gezien zijn eigen capaciteiten wel meer dan twee jaar achter en heeft dan dus wel een leerprobleem, terwijl dat niet gezien wordt.

Pas wanneer een hoogbegaafd kind met leerproblemen veel informatie moet gaan lezen en verwerken, komt hij in de problemen. Men moet dan uitkijken dat men niet opeens gaat denken dat het kind toch niet hoogbegaafd is, de leerproblemen komen nu gewoon pas in het zicht.

Een hoogbegaafd kind met leerproblemen kan gefrustreerd raken, doordat hij zelf wel merkt dat hij onder zijn eigen kunnen presteert. Als dit niet door anderen erkend wordt, is dit natuurlijk nog erger. Als een hoogbegaafd kind sterke verbale capaciteiten heeft, kan hij deze frustratie naar anderen overbrengen. Heeft het kind echter geen sterke verbale capaciteiten, dan kan zijn frustratie geïnternaliseerd worden of juist naar buiten komen in negatief gedrag. Wanneer de frustratie geïnternaliseerd wordt, vraagt het kind zich vaak af hoeveel hijzelf nou waard is. Hun zelfvertrouwen wordt negatief beïnvloedt, vooral wanneer de boodschap van de omgeving is dat ‘hij anders is’.

Vaak wordt een slecht handschrift gezien als een aanwijzing voor leerproblemen. Hoogbegaafde kinderen hebben ook vaak een slecht handschrift, maar hier is meestal een andere verklaring voor; hun gedachten gaan veel sneller dan hun handen kunnen schrijven. Daarbij komt dat hoogbegaafde kinderen schrijven vaak niet zo belangrijk vinden. Als zij het zelf maar kunnen lezen, als de meester of juf het maar kan lezen, waarom zou het dan nog beter en netter moeten. Om frustratie tegen te gaan, wordt geadviseerd om deze kinderen te laten typen in plaats van schrijven.

Share Button

© Kinderpraktijk Wijchen oktober 2012 Design door: Thomas Vink Webdesign